De online gezinstherapeut


Het gezinssysteem


Wanneer iemand binnen het gezin niet lekker in zijn vel zit, heeft dit invloed op iedereen in het gezin. Het hele gezin werkt samen om elkaar te steunen, plezier met elkaar te maken en te groeien.

Maar soms lijkt de veerkracht ver weg om dit te kunnen doen. Bijvoorbeeld doordat er grote veranderingen zijn geweest in het gezin zoals:

 • een scheiding
 • een verhuizing
 • een verlies door overlijden
 • ziekte in het gezin
 • geldzorgen
 • ruzies
 • gedragsproblemen bij (één) van de kinderen
 • een diagnose en/of een gezinslid met een beperking
 • of hebben jullie vragen over de opvoeding?

Dan is het prettig om als gezin begeleiding te krijgen om de verbinding in het gezin weer ter versterken.

 

Hoe werkt online gezinstherapie?

Tijdens een online intakegesprek bepalen we jullie hulpvraag en wat er nodig is voor jullie gezin. Hier zijn meerdere opties voor zoals:

 • Ouderbegeleiding;
 • Ouder-kind begeleiding;
 • Individuele begeleiding.

Vaak bestaat een traject uit een combinatie van deze opties. Hoe een traject vormgegeven wordt, hangt af van de hulpvraag en jullie wensen.

 

Online?

Voor onze gesprekken ontvangen jullie een link. Zorg dat jullie een plek hebben waar jullie vrijuit kunnen praten.  Veel ouders bellen bijvoorbeeld in vanaf hun werk, maar zoeken dan een ruimte waar ze even alleen kunnen zijn.
Wanneer we afspraken maken met kinderen erbij, is het prettiger om dit thuis te doen. Vooraf horen jullie of er materialen (zoals creatief materiaal of spelmateriaal ) nodig zijn voor onze afspraak.